BODELNING VID SKILSMÄSSA

Advokatfirman von Schéele AB


Det kan vara lämpligt att först informera sig om advokatbyråns tjänster på www.von.scheele.se.

Bodelning vid skilsmässa är en handling, genom vilken giftorättsgodset i ett äktenskap vid en skilsmässa delas mellan makarna eller f.d. makarna.

En bodelningshandling, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut en bodelning och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er bodelning förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig bodelning och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Er bodelning, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av bodelningen. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Er bodelning, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

En bodelning vid skilsmässa kostar 797,50 kronor inklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter sker kostnadsfritt. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in gåvogivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

Denna tjänst är under utarbetande och kan ännu ej användas. Ni kan dock kontakta oss per telefon 0380-122 15, så kan vi manuellt hjälpa till med saken. Priset blir då det som anges ovan.

Övriga upplysningar:

Glöm inte att skriva samtligas hela tilltalsnamn med STORA BOKSTÄVER.

Besvara samtliga frågor.

Fastighetsbeteckningar börjar numera alltid med kommunens namn, exempelvis Nässjö Gåsen 10.

Till Internettjänstsidan

Advokatfirman von Schéele AB
Storgatan 44
571 32 NÄSSJÖ

Telefon: 0380-122 15
Telefax: 0380-193 43

Vår e-postadress finns under länken "Kontaktuppgifter"
i registret längst till vänster på hemsidans förstasida.

Hemsida: www.von.scheele.se


Advokat Inge von Schéele ©